O nas
Firma TECHMET rozpoczęła działalność w 1993 roku w Rzeszowie.
Początkowo zajmowała się świadczeniem usług w zakresie automatyki przemysłowej. Od 1997 roku zmieniliśmy profil działalności... 
 

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu „Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego
Techmet oraz zakup maszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego W Ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup poszczególnych maszyn

PN
ISO
DIN
Nazwa
szukaj po:
Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU - ZAKUPU z dnia 13.10.2011


W związku z realizacją przez naszą firmę projektu „Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego
Techmet oraz zakup maszyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego W Ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup

poszczególnych maszyn:

I. Nazwa i adres zamawiającego:

TECHMET
Ul. Dębicka 1
35-503 Rzeszów
Tel.: 017 850-45-25

Osoba do kontaktu: Andrzej Chmieliński

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Nożyce krążkowe 2000 z wyposażeniem noży i przekładek

Jest to zasadnicze urządzenie linii do cięcia wzdłużnego.

- szerokość robocza 2000 mm,
- maksymalna prędkość 60 m/min
- grubość zwijanej blachy od 0,2 do 3 mm
- pasy o minimalnej szerokości -20 mm

Urządzenie ma być wyposażone w układy wałków wprowadzających i wyprowadzających taśmę.
Urządzenie ma posiadać komplet noży i przekładek.
Sterowanie urządzenia poprzez falownik o odpowiednich parametrach.
2) Zwijarka pociętej blachy z wózkiem odbierającym i linia do rozładunku i pakowania pociętych taśm

Urządzenie wchodzi w skład linii do cięcia wzdłużnego blach w kręgu.

Zwijarka pociętej blachy 2000

- szerokość robocza 2000 mm,
- maksymalna prędkość 60 m/min
- maksymalna nośność - 20 ton
- grubość zwijanej blachy od 0,2 do 3 mm
- średnica wewnętrzna kręgu - 508 mm
- średnica zewnętrzna kręgu – 1800 mm

Hamulec naciągowy zwijanej blachy -3 bębnowy

- szerokość robocza 2000 mm,
- maksymalna prędkość 60 m/min
- grubość zwijanej blachy od 0,2 do 3 mm

Robot odbiorczo transportowy pociętego materiału

- stanowisko pakowania – 2 szt.
- stanowisko ważenia – 1 szt.
- stanowiska paletowe – 5 szt.
- ciężar transportowanych kręgów – od 0 do 1t
- średnica wewnętrzna – 508 mm
- średnica zewnętrzna – 1800 mm
- uchwycenie materiału ma być poprzez mechaniczne szczęki, elektromagnesy oraz dysze podciśnienia.

Zespół współpracujących ze sobą wielu urządzeń transportowo wykonawczych, opartych na
konstrukcji ramowej, które maja za zadanie przetransportować pociętą już taśmę z osi zwijaka,
tak aby każdy z kręgów taśmy oddzielnie trafił na stanowisko pakowania, a po zapakowaniu
automatycznie na stanowisko ważenia.
Po tych procesach każdy z kręgów ma trafić na paletę gdzie będzie złożony na odpowiednim stosie taśm.

Cały ten proces ma być zaprogramowany przez operatora w chwili gdy krąg blachy przeznaczonej
do cięcia trafia na rozwijak linii cięcia wzdłużnego. Cało proces jest programowany przez operatora.

III. Termin wykonania: od 01-11-2011 r. do 31-05-2012 r.

IV. Kryteria oceny oferty

- cena netto
- termin realizacji
- gwarancja

Sposób oceny ofert nożyc:

- cena w PLN (maksymalna ilość punktów 30)
- poniżej 300 000 – 30 pkt.
- od 300 000 do 400 000 – 20 pkt.
- od 400 001 do 500 000 – 10 pkt.
- powyżej 500 000 – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesiące lub więcej – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Sposób oceny ofert zwijarki:

-; cena w PLN (maksymalna ilość punktów 30)
- poniżej 1 000 000 – 30 pkt.
- od 1 000 000 do 1 200 000 – 20 pkt.
- od 1 200 001 do 1 400 000 – 10 pkt.
- powyżej 1 400 000 – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesiące lub więcej – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

V. Termin nadsyłania ofert do : 28-10-2011 r.

W celu uzyskania niezbędnych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących zamówienia
zapraszamy do kontaktu z osobą wskazaną w pkt.I. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAKUPU z dnia 9.09.2011


W związku z realizacją przez naszą firmę projektu "Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego
Techmet oraz zakup maszyn" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego W Ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup
poszczególnych maszyn:

I. Nazwa i adres zamawiającego:


TECHMET
Ul. Dębicka 1
35-503 Rzeszów
Tel.: 017 850 45 25

Osoba do kontaktu: Andrzej Chmieliński

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Profilarka do kształtowników z rozwijaniem, stołem tnąco-odbiorczym i kompletnym
oprzyrządowaniem - 1 szt.

LINIA DO PROFILOWANIA KSZTAŁTOWNIKÓW

- Urządzenie profilujące
- Układ sterowania
- Układ odbiorczo odcinający.

Profilarka do produkcji kształtowników zimnogiętych z taśm stalowych.

Ilość klatek - 10 zestawów

Grubość giętych taśm stalowych - od 0,3 do 2,0mm
Wały fi - 50,00mm
Długość zestawu 10 klatek - 2'550,00mm
Odległość między wałami w pionie - 85,00mm
Szerokość w klatce - 290,00mm
Prędkość liniowa min - 10 m/min
Stół odbiorczy - 6m
Sterowanie prędkości - falownik

Napęd - silnik + przekładnia łańcuchowa + przekładnie zębate
Ma to być linia technologiczna, która z taśm stalowych wyprodukuje kształtowniki zimnogięte
otwarte, typu ceownik kątownik. Podając maszynie taśmę o określonych parametrach , taśma
przechodząc poprzez układ odpowiednio wyprofilowanych wałków otrzymuje kształt. Na wyjściu
profilarki otrzymujemy kształtownik, który teraz zostaje automatycznie odcięty na określoną
długość i przetransportowany na miejsce pakowania.

2) Prostowarka do blachy - 1 szt.

Parametry prostowarki:

Szerokość robocza -1500mm
Grubość blachy prostowanej -2mm
Prędkość przesuwu blachy min -10m/min
Jest to urządzenie wchodzące w skład linii do cięcia wzdłużnego.

3) Oprogramowanie sterująco nadzorująco rejestrującego z zestawem komputerowym - 1szt.

Ma działać na zasadzie:

Komputer połączony z maszyną przy wykorzystaniu oprogramowania dokonuje pomiaru
efektywnego czasu pracy oraz pomiaru i klasyfikacji tego czasu gdy maszyna nie pracuje. System
pozwala również na policzenie wielkości wykonanego produktu (na podstawie ilość zamówionej
dla danej serii system pokaże ile już wyprodukowano, ile do wykonania zostało i ile czasu w
przybliŻeniu zostało do zakończenia serii) oraz na wyliczenie wydajności i średniego czasu cyklu.
Prosty sposób podłączenia maszyny do komputera. Od tej chwili komputer śledzi ich prace, liczy
ilość cykli, czas pracy, postoju etc.
Za pomocą terminali (komputerów z zainstalowanymi przeglądarkami) operatorzy informują
system jaki produkt w danej chwili na danej maszynie i przez kogo jest produkowany. I czy aby w
danej chwili maszyna się np. nie zepsuła.
Komputer kojarzy ze sobą te dane i generuje ekrany wizualizacyjne i wiele róŻnych raportów.
Kiedy chcemy "zobaczyć" co się dzieje na produkcji wystarczy włączyć swoją kopie przeglądarki.
Nawet będąc daleko od firmy.

Zasadniczą cechą systemu ma być to, że wie on co robi dana maszyna, kto to robi, a jeśli nic nie
robi to dlaczego.
Operator za pomocą terminala, z przeglądarki podaje, jaki produkt jest na danej maszynie
przetwarzany, jaki jest stan danej maszyny, może dodać komentarze, edytować kartę maszyny,
dodać braki. Operator może też przejąć lub zdać maszynę, czyli powiedzieć komputerom to ja:
Kowalski teraz jestem operatorem tej maszyny.
Jednym z celów systemu ma być pomiar efektywnego czasu pracy oraz pomiar i klasyfikacja tego
czasu, gdy maszyna nie pracuje.

Maszyna może znajdować się w kilku stanach:

- efektywna praca
- mikro przestoje - krótkie przerwy w pracy lub utrata wydajności (np. dłuższy od zakładanego cykl)
- postój - maszyna nie pracuje, ponieważ nie ma dla niej aktualnie żadnych zadań
- awaria
- przezbrajanie - wszelkie planowe przestoje związane z przygotowaniem maszyny do pracy
- czas nie oznaczony - określa, że maszyna nie pracuje ale nie określono żadnej przyczyny tego stanu

Pomiary bieżące realizowane mają być dla wskazanego produktu od początku miesiąca, od
początku zmiany i dnia roboczego. Pomiary zapisywane mają być również w bazie SQL i mają
stanowić dane wyjściowe dla wielu raportów.
Następnym celem systemu jest policzenie wielkości wykonanego produktu. Ma podać ilość
zamówioną dla danej serii, wtedy system ma pokazać ile już wyprodukowano, ile do wykonania
zostało i ile czasu w przybliŻeniu zostało do zakończenia serii.
Ma wyliczać również wydajność i średni czas cyklu.
Tak samo jak w przypadku pomiaru czasu również pomiary ilości i wydajności zapisywane są w
bazie SQL i stanowią dane wyjściowe dla wielu raportów.
System ma wyliczyć efektywność pracy danych maszyn parametr, a w zasadzie zbiór parametrów.
Na podstawie gromadzonych przez system danych składowanych w bazie SQL mają być
generowane różnorodne raporty takie jak:

- o zdarzeniach - informacje o uruchamianiu maszyn, zmianach statusu, produktu, wznowieniach
pracy, etc.
- czasu pracy, wydajności i efektywności
- podsumowanie dnia i miesiąca
- dla serii - kompilacja wszystkich zebranych danych dla określonej serii
- dla operatora - kompilacja wszystkich zebranych danych w kontekście operatora

III. Termin wykonania: od 01-10-2011 do 29-02-2012 r.


IV. Kryteria oceny oferty

- cena netto
- termin realizacji
- gwarancja

Sposób oceny ofert profilarki:

- cena w PLN (maksymalna ilość punktów 30)
- poniżej 300 000 – 30 pkt.
- od 300 000 do 400 000 – 20 pkt.
- od 400 001 do 500 000 – 10 pkt.
- powyżej 500 000 – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesiące lub więcej – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Sposób oceny ofert prostowarki:

- cena w PLN (maksymalna ilość punktów 30)
- poniżej 200 000 – 30 pkt.
- od 200 000 do 300 000 – 20 pkt.
- od 300 001 do 400 000 – 10 pkt.
- powyżej 400 000 – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesiące lub więcej – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Sposób oceny ofert oprogramowania:

- cena w PLN (maksymalna ilość punktów 30)
- poniżej 40 000 – 30 pkt.
- od 40 000 do 50 000 – 20 pkt.
- od 50 001 do 60 000 – 10 pkt.
- powyżej 60 000 – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesiące lub więcej – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

V. Termin nadsyłania ofert upływa 23-09-2011 r.

W celu uzyskania niezbędnych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących zamówienia
zapraszamy do kontaktu z osobą wskazaną w pkt.I.


 

OGŁOSZNIE O ZAMÓWIENIU - ZAKUPU z dnia 17-08-2010


W związku z realizacją przez naszą firmę projektu "Rozbudowa zakładu usługowo-produkcyjnego
Techmet oraz zakup maszyn" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego W Ramach Priorytetu I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na:

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Ul. Dębicka 1
35-503 Rzeszów
Tel.: 017 850-45-25

Osoba do kontaktu: Andrzej Chmieliński

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Suwnica bramowa o udźwigu 40 ton, torowisko 50 m

Parametry suwnicy:

- rozstaw torow 3,6 m
- udźwig całkowity 40 ton
- wysokość podnoszenia 3,5 m
- dł. Torowiska 50 m

Parametry urządzenia rozwijającego:

- szerokość robocza 2500 mm,
- maksymalna prędkość 30 m/min
- maksymalna nośność - 40 ton
- średnica wewnętrzna kręgu 0 - 1000 mm
- średnica zewnętrzna kręgu max - 3000mm

Urządzenie to ma pozwolić na samodzielny rozładunek kręgów blachy z środka transportu (TIR)
bezpośrednio na własne wały rozwijające lub na miejsce składowania. Posiada dwa wały
umożliwiające rozwijanie kręgów o gabarytach ponadnormatywnych oraz kręgów uszkodzonych,
zniekształconych, źle nawiniętych, lub bez otworu wewnętrznego.

2) Rozwijak samozaładowczy dwurozporowy o nacisku do 30 ton

Parametry rozwijaka:

- szerokość robocza 2000 mm,
- maksymalna prędkość 60 m/min
- maksymalna nośność - 30 ton
- średnica wewnętrzna kręgu - 508 mm
- średnica zewnętrzna kręgu - 1800 mm

Urządzenie ma służyć do rozwijania blachy w kręgu, na linii cięcia wzdłużnego podczas procesu rozcinania .
Sterowanie falownikiem ma pozwolić na płynną regulację prędkości pracy.
Parametr nośności 30 ton będzie gwarantem braku ograniczeń wagowych przyjmowanych kręgów

III. Termin wykonania: zakończenie - od 01-10-2010 do 28-02-2011 r.

IV. Kryteria oceny oferty

- cena netto
- termin realizacji
- gwarancja

Sposób oceny ofert suwnicy:

- cena w PLN (maksymalna ilość punktów 30)
- poniżej 800 000 – 30 pkt.
- od 800 000 do 900 000  – 20 pkt.
- od 900 001 do 1 000 000  – 10 pkt.
- powyżej 1 000 000  – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesiące lub więcej  – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy  – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

Sposób oceny ofert rozwijaka:

- cena w PLN (maksymalna ilość punktów 60)
- poniżej 300 000 – 60 pkt.
- od 300 000 do 400 000  – 50 pkt.
- od 400 000 do 500 000  – 40 pkt.
- od 500 000 do 600 000  – 30 pkt.
- od 600 000 do 700 000  – 20 pkt.
- od 700 000 do 800 000  –
- powyżej 900 000 – 0 pkt.
- termin realizacji (maksymalna ilość punktów 20)
- do trzech miesięcy – 20 pkt.
- powyżej trzech miesięcy (ale zgodnie z warunkami ogłoszenia) – 10 pkt.
- gwarancja (maksymalna ilość punktów 20)
- 24 miesięce lub więcej  – 20 pkt.
- od 12 do 23 miesięcy  – 10 pkt.
- poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

V. Termin nadsyłania ofert do : 28-09-2010 r.

W celu uzyskania niezbędnych, bardziej szczegółowych informacji dotyczących zamówienia
zapraszamy do kontaktu z osobą wskazaną w pkt.I.